Essential Oil Compact Oregano Organic 5ml

Den eteriska oljan av Kompakt Oregano är känd för sina rengörande och stimulerande egenskaper som är särskilt uppskattade under vintersäsongen. 
 
Rekommenderat pris: 129 kr
Art.nr: 5710772
Innehåll: 5 ml
Märkningar: Ekologisk eterisk olja, kontrollerad av EcoCert Greenlife
 
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd inte om du är gravid eller ammar. Använd inte om du har en bakgrund med kramper och/eller allergi mot eteriska oljor. Rådgör med läkare för terapeutisk indikation eller någon oral behandling. 
Logga in med företagskonto för att handla

Beskrivning

Användning: Som rumsdoft: Använd aldrig som ensam produkt och använd inte under lång tid. Se bipacksedeln och förvara den så att du är medveten om faroangivelser och försiktighetsangivelser. Vild marjoram, extrakt (CAS nr 84012-24-8).

Försiktighetsåtgärder: Förvaras åtskilt från värme och ljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd inte om du är gravid eller ammar. Använd inte om du har en bakgrund med kramper och/eller allergi mot eteriska oljor. Rådgör med läkare för terapeutisk indikation eller någon oral behandling. 

FARA: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka hudallergi.
Om du behöver medicinsk rådgivning, behåll behållaren eller etiketten till hands. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Undvik att andas in ångor.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla inte kräkningar.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Om hudirritation eller utslag uppstår: Sök läkarvård.

Kassera innehållet / behållaren i enlighet med nationella bestämmelser.

Ingredienser (INCI): Ingredienser (INCI): Origanum vulgare oil

100% ren och naturlig
100% av totala ingredienser är från ekologiskt jordbruk

Organic room fragrance controlled by Ecocert Greenlife – F32600

Produktinformation

Artikelnummer 5710772 Kategorier ,
© Copyright 2020, Nova Concept. All Rights Reserved

Denna webbplats använder cookies.
Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.